eduScrum terugkomdag 13 oktober 2017

Terug
Met veel plezier nodigen wij jullie uit voor de 1e eduScrum Terugkomdag die wij op vrijdag 13 oktober 2017 organiseren bij Schuberg Philis, een bedrijf dat eduScrum vanaf het eerste moment een warm hart heeft toegedragen en heeft gesteund en dat ook deze eerste Terugkomdag support.
 
Wij hebben inmiddels honderden docenten getraind. Graag willen we op deze dag de diversiteit aan docenten en scholen samenbrengen vanuit het principe dat het belangrijk is om ervaringen te delen en van elkaar te blijven leren zodat het concept eduScrum duurzaam en effectief wordt ingezet. De dag is bedoeld voor alle docenten die wij in de afgelopen jaren hebben getraind.
Het doel van de Terugkomdag is om:
elkaar te ontmoeten;
ervaringen uit te wisselen, zowel positieve als negatieve;
elkaar sneller en beter te vinden in de toekomst;
van elkaar te leren.
 
Wat staat er op het programma?
Op een agile manier gaan we, met jullie aan de slag om samen met de vraag: hoe kun je ervoor zorgen dat eduScrum duurzaam ingezet blijft op jouw onderwijsinstelling en in je eigen lessen. Uiteraard gaan we eduScrummen en ervaringen uitwisselen en delen. Daarnaast bieden we nieuwe tools, en games, retrospective werkvormen, persoonlijke ontwikkeling rubrics aan, en we leren hoe jezelf nieuwe modules en projecten kunt ontwikkelen. Natuurlijk is er ook veel ruimte voor vragen.
 
Tijd en plaats
Op vrijdag 13 oktober ben je van 12.00 tot 18.00 uur van harte welkom bij:
Schuberg Philis 
Boeing Avenue 271 
1119 PD Schiphol-Rijk. 
 
12.00 uur: inloop en lunch
12.45 - 17.30 uur: inhoudelijk programma
17.30 - 18.00 uur: borrel en een hapje
18:00 uur: afsluiting
 
Kosten en inschrijving
Voor deze bijeenkomst vragen wij een bijdrage van € 25,- per persoon, inclusief lunch.
 
Je kunt je inschrijven door vóór 1 september een mail te sturen naar info@eduScrum.nl . Vermeld in de mail je naam en onderwijsinstelling en de vragen die je met betrekking tot eduScrum hebt, zodat we het programma zo optimaal mogelijk op jullie behoeften kunnen afstemmen. Om deel te nemen is ervaring met eduScrum in de klas vereist. Let op, er is plek voor maximaal 100 mensen. We sturen de mail naar ongeveer 300 getrainde collega’s. Na inschrijving volgt de betalingsinformatie.
 
We hopen je op 13 oktober te mogen verwelkomen! 
Heb je eerst nog vragen? Mail of bel 06-44086315 (Willy)
 
Met vriendelijke groet,
namens het eduScrum team,
 
 
Willy Wijnands, Arno Delhij en Claudia Struijlaart.