eduScrum training data 2019

Terug

eduScrum training

De training is hands-on (geen Powerpoint) zoals de leerlingen ook eduScrum gaan ervaren. Ook ervaren de docenten de kracht van eduScrum en het iteratieve proces.

Onze training bestaat uit twee dagen, waarbij we de eerste dag de docenten laat ervaren wat eduScrum is en wat je ermee kan bereiken. Een pragmatische aanpak en zelf ervaren, "voelen" wat eduScrum is, wat het effect kan zijn en wat het voor jou kan betekenen: co-creatief procesontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, contextrijk onderwijs. Dit doen we door aan de hand van een of meerdere casussen eduScrum te leren. 

Het is ook mogelijk om een eendaagse eduScrum training te volgen. Voor deze mogelijkheid kun je contact met ons opnemen.

Ook laten we docenten eduScrum ervaren door ze hun eigen lessen, of projecten te laten scrummen (met collega’s in de dezelfde sectie of juist met collega’s met een andere expertise om zo ook met en van elkaar leren, door te kijken met een andere bril. Dit doe ik in overleg met de docenten op de eerste trainingsdag.

De scrum principes, waarden en het hele eduScrum proces doorlopen we in de eerste trainingsdag. Dit heeft als gevolg dat de docenten na de eerste dag alle tools in handen krijgen om te beginnen.

Dan gaan de docenten aan de slag en leren ervaren wat er goed en minder goed gaat. Na ongeveer 6-7 weken hebben we een 2e trainingsdag om de ervaringen met elkaar te delen en daarvan te leren.

Verder gaan we verder op de verdieping en achtergrond van eduScrum de weerstanden die docenten gaan ervaren en hoe daar mee om te gaan en de implementatie van eduScrum in de school om de eduScrum methode duurzaam ten leuk te houden voor zichzelf en de leerlingen.

Een zeer belangrijk hulpmiddel is de retrospective. We laten de docenten ervaren en werken met verschillende retrospectives.

Verder gaan de docenten ervaren door ‘Practice what you Preach’ een of meerdere casussen met eduScrum aan te pakken in sprints.

Na afloop ontvangen de docenten een certificaat waar ze 50 uur in het registerleraar kunnen laten bijschrijven.

Opbrengst voor de deelnemers:
Deelnemers krijgen handvatten om groepswerk kwalitatief qua proces en product handen en voeten te geven, vergroten nog meer hun didactische repertoire, kunnen ervaring in contextrijk onderwijs opdoen en ontwikkelen.

Opbrengst voor de school:
Gemotiveerde, enthousiaste leerlingen die op een hoog niveau leren hun eigen leerproces te organiseren en uit te voeren. Didactisch vaardigere teamleden. Positieve publiciteit rondom eduScrum: mogelijkheden zijn bijvoorbeeld artikelen in dagbladen, artikelen in onderwijsbladen, promotiefilm en op ouderportal van de website.

Verder werken we nationaal en internationaal met PO scholen, VO scholen, ROC’s, Hogescholen en Universiteiten samen om onze kennis met elkaar te delen en zo met en van elkaar te leren.