eduScrum op meer scholen

Terug

eduScrum wordt momenteel op steeds meer scholen gebruikt. Er zijn inmiddels rond de 105 docenten op 18 verschillende scholen getraind in het gebruiken en toepassen van deze methodiek.

De getrainde docenten kunnen na verloop van tijd een certificaat verwerven als gebleken is via een toetsingsprocedure dat zij eduScrum op een kwalitatief goede manier in de praktijk weten te brengen.

Vervolgens zullen regionale community’s van gecertificeerde docenten gevormd worden om ervaringen uit te wisselen en van en met elkaar te leren. Op deze wijze wordt de kwaliteit van de uitvoering van eduScrum voor langere tijd duurzaam gewaarborgd.

Klik hier voor meer informatie.