eduScrum op de NGI service manager dag.

Terug

Claudia Struylaart geeft 18 jaar scheikunde les. Ben begonnen met lesgeven op de mavo en onderbouw havo/vwo. Na het behalen van mijn Master of chemical  education ben ik ook op de bovenbouw havo en vwo gaan lesgeven. Bij de invoering van de nieuwe scheikunde heb ik als materiaalontwikkelaar en coach geprobeerd mijn steentje bij te dragen. In dit traject kwam ik in aanraking met eduscrum.

Ik ben eduscrum gaan gebruiken in mijn lessen en werk nu samen in het eduscrumteam naast het lesgeven op het Valuascollege.


Meer informatie over de service manager dag vind je op de site van het NgI platform.

Claudia aan het woord over eduScrum en met een praktijkcase.Kijk mee naar de praktijkverhalen van de inzet van eduScrum in de lessen. Kijk hoe snel leerlingen scrum eigen worden en welke resultaten gehaald worden. Weer even terug naar de verwondering van de middelbare school en daarna met frisse blik kijken naar je eigen organisatie.