Teacher–student negotiations during classes

Gepubliceerd: 18/02/2019
Teacher–student negotiations during context-based chemistry reform: A case study
Abstract
Teachers participating in curricular reforms, especially reforms based on constructivism, are expected to bring about change in their teaching approach. This is often a difficult, complex and intensive process, and demands a radical recul- turing of the classroom. This is also the case for social constructivist reforms in chemistry education, which are based on a context-based approach. Educational change is a social and interactional process, and during this change teachers will engage in negotiations with their students about the reform. These teacher–student negotiations have a profound impact on the succeeding of the reform. Lees meer

eduScrum experiences from teachers out Poland

Gepubliceerd: 02/02/2019
I'd like to say a big thank you again for your kindness and for sharing your passion towards teaching and eduScrum. You asked us to write our thoughts about eduScrum..... I have been extremely busy since I came back from Holland (I work for two schools and I am a single mother of two kids) but finally I can sit for a moment to write.

Before having found you Willy, for a long time I had been looking for something that, now I know, is called eduScrum. I had this inner feeling that traditional teaching was in fact not teaching. It was just passing on information. And sadly, if a student didn’t catch it, there was something wrong with him or her, not with a method or a teacher. You know what I am talking about? I've got this view from my observations and discussions in a staffroom :( Lees meer

eduScrum in PHZH Switzerland

Gepubliceerd: 17/01/2019
Willy Wijnands eduScrum training at the Pädagogische Hochschule Zurich PHZH, Switzerland in Octobre 11&12. Lees meer

eduScrum in Hochschule Mannheim

Gepubliceerd: 07/12/2018
Mathematikvorlesungen für Maschinenbaustudierende mit eduScrum
eduScrum ist eine aktive Unterrichtsform, bei der Lern-Teams innerhalb eines festen Rhythmus Aufgaben erarbeiten. Dabei planen und bestimmen die Lernenden ihre Aufgabenschritte selbst. Der Dozierende legt das Lernziel fest und steht dem Team als Coach zur Seite. Diese Art zu arbeiten schafft mehr Freiheiten für die Lernenden: Sie können Ihre eigenen Lernprozesse innerhalb eines bestimmten Rahmen und mit vorgegeben Lernzielen selbst bestimmen. Lees meer

eduScrum in de klas

Gepubliceerd: 02/12/2018
De les begint. Leerlingen pakken gote witte flaps met gele post-its op de muren van het klaslokaal. De plakkers zijn verdeeld over kolommen zoals ‘to do’, ‘busy’, ‘done’, een ‘definition of doing’ en zelfs ‘definition of fun’. Op het Ashram College in Alphen aan den Rijn onderzoekt Prima Onderwijs scrum in de klas. Lees meer

eduScrum wird international

Gepubliceerd: 02/12/2018
Bunt ist der Mix an Nationalitäten und Backgrounds, die sich Ende Februar
2017 in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden treffen, um den Grundstein
für die internationale eduScrum "Familie" zu legen. Willy Wijnands,
Begründer von eduScrum, hatte zum ersten internationalen eduScrum-
Training geladen. Lees meer

eduScrum goes international

Gepubliceerd: 02/12/2018
The pioneers
With the goal of laying out the foundation for the international
expansion of eduScrum, a framework for coaching students
where the responsibility for the learning process is delegated
from the teacher to the students, ...... Lees meer

Onderwijs Innnovatie met eduScrum in Rusland

Gepubliceerd: 02/12/2018
Agile in onderwijs
Binnen de IT wereld is ‘agile’ al jaren de basis voor verschillende werkvormen. ‘Agile’ betekent letterlijk wendbaar. In het werk wordt het zichtbaar in een flexibele opstelling en in het vermogen om je snel aan te passen aan de situatie of veranderende behoeften van klanten
Scrum is een van de mogelijke methodieken om je werk ‘agile’ in te richten. Vanaf 2012 werken wij, Claudia Struijlaart, scheikunde leraar op het Sint Ursula in Horn en Willy Wijnands (grondlegger eduScrum) en leraar Science op het Ashram College in Alphen aan den Rijn samen, om scrum te vertalen naar het onderwijs, eduScrum. Lees meer

eduScrum training data 2019

Gepubliceerd: 25/11/2018
eduScrum training

De training is hands-on (geen Powerpoint) zoals de leerlingen ook eduScrum gaan ervaren. Ook ervaren de docenten de kracht van eduScrum en het iteratieve proces.

Onze training bestaat uit twee dagen, waarbij we de eerste dag de docenten laat ervaren wat eduScrum is en wat je ermee kan bereiken. Een pragmatische aanpak en zelf ervaren, "voelen" wat eduScrum is, wat het effect kan zijn en wat het voor jou kan betekenen: co-creatief procesontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, contextrijk onderwijs. Dit doen we door aan de hand van een of meerdere casussen eduScrum te leren.

Het is ook mogelijk om een eendaagse eduScrum training te volgen. Voor deze mogelijkheid kun je contact met ons opnemen. Lees meer

eduScrum op de basischool

Gepubliceerd: 23/11/2018
Project Europa uitgevoerd met eduScrum
In groep 5, 6, 7 en 8 van basisschool Het Koloriet in Ommen.
Wij zijn aan het werk met het project van Alles-in-1 in eduScrum. Het thema gaat over Europa. Het is een hele andere manier van werken vergeleken met het vorige project.

Ja, zeker ook leerlingen van deze basisschool voeren dit project op hoog niveau uit. Lees meer
14 of 321