eduScrum in PHZH Switzerland

Gepubliceerd: 17/01/2019
Willy Wijnands eduScrum training at the Pädagogische Hochschule Zurich PHZH, Switzerland in Octobre 11&12. Lees meer

eduScrum in Hochschule Mannheim

Gepubliceerd: 07/12/2018
Mathematikvorlesungen für Maschinenbaustudierende mit eduScrum
eduScrum ist eine aktive Unterrichtsform, bei der Lern-Teams innerhalb eines festen Rhythmus Aufgaben erarbeiten. Dabei planen und bestimmen die Lernenden ihre Aufgabenschritte selbst. Der Dozierende legt das Lernziel fest und steht dem Team als Coach zur Seite. Diese Art zu arbeiten schafft mehr Freiheiten für die Lernenden: Sie können Ihre eigenen Lernprozesse innerhalb eines bestimmten Rahmen und mit vorgegeben Lernzielen selbst bestimmen. Lees meer

eduScrum in de klas

Gepubliceerd: 02/12/2018
De les begint. Leerlingen pakken gote witte flaps met gele post-its op de muren van het klaslokaal. De plakkers zijn verdeeld over kolommen zoals ‘to do’, ‘busy’, ‘done’, een ‘definition of doing’ en zelfs ‘definition of fun’. Op het Ashram College in Alphen aan den Rijn onderzoekt Prima Onderwijs scrum in de klas. Lees meer

eduScrum wird international

Gepubliceerd: 02/12/2018
Bunt ist der Mix an Nationalitäten und Backgrounds, die sich Ende Februar
2017 in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden treffen, um den Grundstein
für die internationale eduScrum "Familie" zu legen. Willy Wijnands,
Begründer von eduScrum, hatte zum ersten internationalen eduScrum-
Training geladen. Lees meer

eduScrum goes international

Gepubliceerd: 02/12/2018
The pioneers
With the goal of laying out the foundation for the international
expansion of eduScrum, a framework for coaching students
where the responsibility for the learning process is delegated
from the teacher to the students, ...... Lees meer

Onderwijs Innnovatie met eduScrum in Rusland

Gepubliceerd: 02/12/2018
Agile in onderwijs
Binnen de IT wereld is ‘agile’ al jaren de basis voor verschillende werkvormen. ‘Agile’ betekent letterlijk wendbaar. In het werk wordt het zichtbaar in een flexibele opstelling en in het vermogen om je snel aan te passen aan de situatie of veranderende behoeften van klanten
Scrum is een van de mogelijke methodieken om je werk ‘agile’ in te richten. Vanaf 2012 werken wij, Claudia Struijlaart, scheikunde leraar op het Sint Ursula in Horn en Willy Wijnands (grondlegger eduScrum) en leraar Science op het Ashram College in Alphen aan den Rijn samen, om scrum te vertalen naar het onderwijs, eduScrum. Lees meer

eduScrum training data 2019

Gepubliceerd: 25/11/2018
eduScrum training

De training is hands-on (geen Powerpoint) zoals de leerlingen ook eduScrum gaan ervaren. Ook ervaren de docenten de kracht van eduScrum en het iteratieve proces.

Onze training bestaat uit twee dagen, waarbij we de eerste dag de docenten laat ervaren wat eduScrum is en wat je ermee kan bereiken. Een pragmatische aanpak en zelf ervaren, "voelen" wat eduScrum is, wat het effect kan zijn en wat het voor jou kan betekenen: co-creatief procesontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, contextrijk onderwijs. Dit doen we door aan de hand van een of meerdere casussen eduScrum te leren.

Het is ook mogelijk om een eendaagse eduScrum training te volgen. Voor deze mogelijkheid kun je contact met ons opnemen. Lees meer

eduScrum op de basischool

Gepubliceerd: 23/11/2018
Project Europa uitgevoerd met eduScrum
In groep 5, 6, 7 en 8 van basisschool Het Koloriet in Ommen.
Wij zijn aan het werk met het project van Alles-in-1 in eduScrum. Het thema gaat over Europa. Het is een hele andere manier van werken vergeleken met het vorige project.

Ja, zeker ook leerlingen van deze basisschool voeren dit project op hoog niveau uit. Lees meer

Book: Transforming Education with eduScrum

Gepubliceerd: 07/11/2018
A chapter in a new book, just released by Springer Books: Agile and Lean Concepts for Teaching and Learning by the authors Willy Wijnands, founder of eduScrum and Alisa Stolze, eduScrum teammember.

Provides a single point of reference on how agile and lean ideas can be applied in teaching and learning at all levels of education
Addresses the link between agile-education practitioners and academics
Offers insights into how to apply agile and lean techniques to the practice of teaching

This book explores the application of agile and lean techniques, originally from the field of software development and manufacturing, to various aspects of education. It covers a broad range of topics, including applying agile teaching and learning techniques in the classroom, incorporating lean thinking in educational workflows, and using team-based approaches to student-centred activities based on agile principles and processes. Lees meer

Developing Leaders, Social-Emotional Skills and Voice in Self-Organizing Teams

Gepubliceerd: 25/10/2018
The complexity of a globalized world, accelerating technological advances, and rapid change also challenge educational systems around the world. At the same time around the world the call is to develop 21st century skills with a focus on career readiness, the ability for lifelong learning, and more recently also social-emotional skills (Ananiadou & Claro, 2009). To get there research and practice in education have encouraged to create more student-centered learning environments, such as project-based learning (Bell, 2010), where students can develop 21st century skills. Or schools implement social-emotional curricula that are often not embedded in the daily instruction. Even rarer are systematic approaches to develop student leadership skills, student voice and critical consciousness. Lees meer
14 of 321