eduScrum® - Samenwerking die vleugels geeft

Welkom bij eduScrum

In het bedrijfsleven zorgt Scrum ervoor dat mensen in teams productief en plezierig samenwerken. eduScrum is een bewerking van Scrum voor het onderwijs.

eduScrum zet onderwijs op zijn kop!

  • eduScrum laat leerlingen energiek, doelgericht, effectief en efficient samenwerken.
  • eduScrum stimuleert leerlingen om zich te ontwikkelen tot een waardevol lid van een team.
  • eduScrum zorgt voor een op verbetering gerichte agile mindset.
  • eduScrum is een "levend" raamwerk voor een cocreatief en (pro)actief proces en begeleiding.
  • eduScrum geeft vrijheid binnen kaders en eigenaarschap over het eigen leerproces van de leerlingen en teams.
  • eduScrum maakt gepersonaliseerd leren mogelijk.
  • eduScrum heeft niet alleen oog voor de meetbare resultaten maar ook voor de merkbare.
  • In eduScrum worden de leerlingen bewust gemaakt van hun capaciteiten en kwaliteiten.
  • eduScrum maakt expliciet gebruik van de reflectie op eigen handelen, creativiteit, kritische bewustwording en communicatie.

"Verbeteringen leveren kritiek ... en prachtige resultaten"
Op weg naar een effectieve en efficiënte onderwijsaanpak die past in het heden! 

Wij delen ons enthousiasme graag!