Wie zijn wij

Het eduScrum team            

Allemaal gecertificeerde Scrum coaches met passie!

Willy Wijnands is een gepassioneerd leraar scheikunde en natuurkunde op het Ashram College in Alphen aan den Rijn en Aikido leraar. Hij is de bedenker en grondlegger van eduScrum en mede-oprichter van het wereldwijde initiatief "Agile in Education".
Co-auteur van de eduScrum gids en co-auteur van "Scrum in Actie" en co-auteur van ”Agile and Lean Concepts for Teaching and Learning”.
‘Ik geef de leerlingen eigenaarschap over hun eigen leerproces, maar nog belangrijker vertrouwen. De leerlingen nemen hun verantwoordelijkheid door de vrijheid en ruimte die ze krijgen. Het effect is dat de leerlingen betrokken worden, effectiever en efficiënter werken en hun resultaten, ook op persoonlijk gebied beter worden. Ze leren ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen; kortom geweldig om de leerlingen zo te zien groeien!’

   

Claudia Struijlaart werkt op het Bernadinus in Heerlen. Hier geef  ik met passie lessen scheikunde vanaf 3 HAVO tot en met 6 VWO. Ik onderwijs in en ontwikkel de nieuwe scheikunde in een DOT. Ik ben voorzitter van de DOT in het VO-HO netwerk in samenwerking met CHILL. Tevens ben ik leraar scheikunde in de expertpool van Agora.

Ik daag leerlingen uit om in termijnen "producten" te laten opleveren die worden ontwikkeld in zelforganiserende en autonome groepen met eduScrum. Tevens ben ik teamlid van het wereldwijde initiatief "Agile in Education".

"Verbeteringen leveren kritiek ... en prachtige resultaten"

"Op weg naar een effectieve innovatieve onderwijs aanpak die past in het heden!"

 Alisa Stolze is gecertificeerd eduScrum coach en is verantwoordelijk voor de uitvoering van eduScrum in Duitsland en werkt met zowel het Duitse als het Nederlandse team nauw samen. Naast haar werk voor eduScrum is Alisa Scrum coach, consultant en trainer in het Common Sense Team en voor Scrum Events in Duitsland.

"Ik wil dat kinderen en jongeren meer plezier bij het leren hebben en de resultaten van hun eigen werk ervaren. Met eduScrum, studenten hebben hun leerproces in eigen hand. We geven hun de kans nieuwsgierig, innovatief, creatief en gemotiveerd te zijn en te blijven."

 

eduScrum trainers

Jacqueline Sybesma is met veel plezier werkzaam in het basisonderwijs: als groepsleerkracht en bovenschools plusklasleerkracht 5/6 en 7/8.

eduScrum in het basisonderwijs, kan dat? Jazeker!

Sinds een aantal jaren werk ik met eduScrum binnen mijn plusklas t.a.v. projectwerk. Maar ook op de reguliere basisschool waar ik werk zijn we eduScrum gaan toepassen bij het projectmatig werken.

Hiermee bieden we kinderen eigenaarschap en verantwoordelijkheid, overzicht en structuur. 

Met eduScrum leren kinderen ook hun vermogen tot reflecteren en verbeteren te vergroten. Maar het mooiste is toch wel: we zien enthousiaste leerlingen die met plezier aan het werk gaan!

In mijn werk met kinderen zijn mindset, out of the box denken, flexibiliteit, creëren van een goede sfeer en creativiteit belangrijke uitgangspunten.

"Ik wil dat mijn leerlingen mee geven in hun ontdekkingstocht naar een leven lang leren en groeien."

Meinke Vermande traint en coacht teams en leidinggevenden in het onderwijs en bedrijfsleven om te Agileren. Agileren staat voor een oplossingsgerichte mindset en communicatietechniek om jezelf en anderen te ontwikkelen, te denken in mogelijkheden en met de juiste vragen mensen in beweging te brengen. Mensen bewegen in een gewenste richting: van “Ik kan of weet het niet’ naar: Ik weet wat ik wil en hoe ik het ga doen!”

Het resultaat van deze mindset en manier van communiceren is dat mensen zich gehoord en begrepen voelen en zich zelfverzekerder voelen. Ze voelen eigenaarschap en daardoor ook verantwoordelijkheid om te werken aan hun eigen én de door jou gestelde doelen en komen bij hun eigen kern van motivatie, verlangen en mogelijkheden.

Resultaten worden daardoor makkelijker behaald, zelfs met minder moeite. Maar vooral: werken en leren wordt weer leuk!

Karin Kiewiet werkt als onderwijskundige bij de lerarenopleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tijdens haar colleges onderwijskunde geeft zij sinds enkele jaren op inspirerende wijze advies en training in eduScrum. Als lerarenopleider wil zij de toekomstige leraren voorbereiden op het hedendaags onderwijs. eduScrum is een eigentijdse methode die voor eigenaarschap, zelfverantwoordelijkheid en autonomie in het leerproces zorgt.

"Ik zie het als een uitdaging om dat mijn studenten mee te geven, om hen voor te bereiden op een eigentijdse aanpak in het onderwijs."

eduScrum

LinkedIn

Vrienden van eduScrum

Professionals van binnen en buiten het onderwijs die ervan overtuigd zijn dat eduScrum voor ons op dit moment de meest interessante en innovatieve educatievorm is. Door te eduscrummen met leerlingen in de klas gaan ze beter presteren en zijn ze beter voorbereid op de wereld waarin ze gaan werken en leven.

 

Samen met de Vrienden van eduScrum werken wij samen in een open source netwerk waarin kennis en ervaring worden gedeeld en producten gecreëerd.