FAQs

 • Bij welke vakken en projecten is eduScrum bruikbaar?
  We zijn nog geen vakken of projecten tegengekomen waarbij eduScrum niet bruikbaar is. De meeste opbrengst is te verwachten bij complexe contextrijke teamopdrachten en voor ingewikkelde leerstof waarbij samenwerking een meerwaarde heeft. Maar ook bij theoretische vakken kan eduScrum worden toegepast.
   
 • Voor welke schoolsoorten is eduScrum geschikt?
  eduScrum wordt al met succes gebruikt in het PO, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en het WO.
   
 • Kan elke leraar / docent leren werken met eduScrum?
  Zeker, vooropgesteld dat je vertrouwen hebt in leerlingen.
   
 • Wat vinden leerlingen met ADHD of ASS van eduScrum?
  Leerlingen met autisme en ADHD waarderen de helderheid en de duidelijke structuur van rollen, ceremonies en planbord. Dit geeft hen overzicht, rust en vertrouwen. Verder krijgen ze van teamgenoten waardering voor hun specifieke kwaliteiten, wat goed is voor hun zelfvertrouwen.
   
 • Voor welke leerjaren is eduScrum bruikbaar?
  eduScrum wordt met succes gebruikt door leerlingen en studenten van alle leeftijden, leerjaren en studies.
   
 • Waarom werkt eduScrum zo krachtig?
  Welk mens geniet er niet van om een gewaardeerd lid van een goed draaiend team te zijn en samen veel meer te bereiken dan alleen? eduScrum biedt teams een duidelijke werkstructuur. Dat leidt tot helderheid en transparantie. Tegelijk is er binnen die structuur veel vrijheid en ruimte voor communicatie, zelforganisering, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, creativiteit en eigen inbreng en wordt het een sport om samen sneller, beter en met meer plezier te werken en te leren. Bovendien zet de waardering van leeftijdgenoten voor ieders inbreng en kwaliteiten een positieve persoonlijke ontwikkeling in gang. Jammer dat we niet meer op school zitten!
   
 • Zijn er leerlingen die niet willen samenwerken?
  Natuurlijk komt dit voor. Leerlingen moeten ook leren dat samenwerken  meer voordelen heeft, dan alleen werken. Leerlingen die absoluut niet willen, laat je alleen werken. Een enkele keer komt dat voor. En eigenlijk zit daar dan altijd een persoonlijk verhaal achter. Bijvoorbeeld bij de jongen die het agrarische bedrijf van zijn ouders gaat overnemen en weet dat hij bijna altijd alleen zal werken. Het plezier van samenwerken ontdekt hij maar liever niet.
   
 • Hoe verhoudt eduScrum zicht tot andere activerende didactiek?
  eduScrum is een overkoepelende methodiek voor efficiente en effectieve samenwerking. De methodiek kan zelfstandig gebruikt worden of ingezet worden binnen kleine en grote "contextrijke" opdrachten (bijvoorbeeld: een project, een echte opdracht). Binnen eduScrum kunnen leerlingen elke effectieve activerende werkvorm gebruiken om slimmer te werken en te leren.
   
 • Kun je differentiëren binnen een team?
  Jazeker. En als jij het niet doet, doen de leerlingen het binnen hun team zelf wel!
   
 • Hoe kun je controleren of een leerling het beste uit zichzelf haalt?
  Kijk goed naar de leerling en naar de reflecties en toets resultaten. Maar vooral: laat de leerling het aan het team vragen. Je zult versteld staan van het effect. Zorg voor een goede sfeer, faciliteer en coach!