Reacties van leraren

Claudia Struylaart vertelt in een interview met Nicole Belilos (Xebia) en New Business Radio over eduScrum in het onderwijs.

Klik hier om het geluidfragment te beluisteren.

---------------------------------------------------------------------

Een docent van een andere school spreekt, de 4 Havo leerlingen van Willy Wijnands op het Ashram College toe, nadat hij een project dag "Chemie in je mond" heeft meegelopen met eduScrummende leerlingen.

Klik hier om het geluidsfragment te beluisteren.

---------------------------------------------------------------------

eduScrum grondlegger Willy Wijnands - Ervaringsportret van Groene Aap op Vimeo.

---------------------------------------------------------------------

Uitspraken docenten:
 
"Een verantwoorde, transparante manier om verantwoordelijkheid aan leerlingen te geven."
 
 

"Ik merk dat de groepen zich eigenaar voelen van de groep en van het werk."

 

"Ze weten wat er van hen verlangd wordt, ze weten wat ze aan elkaar hebben. Als het niet functioneert, dan spreken ze elkaar daar op aan."

 

"Ze zijn gemotiveerder, effectiever en efficiënter aan het werk. Ze gaan sneller door de stof heen dan ik ooit verwacht had met dezelfde of betere resultaten dan daarvoor."

 

"Lesgeven wordt hier zo relaxed van. Geen orde verstoringen, geen motivatieproblemen. Ik heb alle tijd en aandacht voor vakinhoudelijke en procesmatige ondersteuning en kwaliteitsbewaking."

 

"Begeleiden van samenwerking is met eduScrum opeens heel simpel; leerlingen doen zelf het meeste werk."

 

"Mooi om te zien hoe leerlingen zich als persoon ontwikkelen."