Theoretisch model

Sangen

Als eerbetoon aan Jeff Sutherland, grondlegger van Scrum en Aikido beoefenaar, beschrijven we eduScrum graag met Sangen: driehoek, cirkel en vierkant. Dit zijn veelgebruikte symbolen om universele verschijnselen te beschrijven.

 

De driehoek staat voor focus, energie en initiatief. De drie punten van de driehoek staan voor de drie aspecten waarop leerlingen zich met eduScrum ontwikkelen: vak, team en persoon.

 

De cirkel staat voor beweging, dynamiek, transparantie, de verbinding van deze drie aspecten en voor de ronddraaiende aandacht hiervoor. Het is de docent die hiervoor zorgt, telkens vanuit een andere rol: als product owner wanneer het vak centraal staat; als scrummaster wanneer de focus ligt op het team; als trainer/coach wanneer de aandacht gericht is op persoonlijke ontwikkeling. De cirkel staat ook voor oneindigheid en perfectie: de op voortdurende verbetering gerichte mindset van Kaizen, waar eduScrum op is gebaseerd.

Het vierkant symboliseert stabiliteit, stevigheid en structuur. Hier binnen worden teams zelforganiserend, 'zelfsturend' en hun  persoonlijke ontwikkeling en vak inhoudelijke verbetering in een kader gezet. Binnen eduScrum zorgen de heldere ceremonies en de krachtige instrumenten voor deze stevigheid.

 

Als driehoek, cirkel en vierkant samenkomen ontstaan helderheid en groei. Wie een klas binnenloopt die met eduScrum aan het werk is, voelt de energie. De sfeer is open, helder, doelgericht en ontspannen.