Wie zijn wij

Visie en missie

Ons vertrouwen in jongeren is groot. We zijn ervan overtuigd dat ze meer willen en kunnen dan zijzelf en veel volwassenen denken. eduScrum zorgt ervoor dat leerlingen het beste uit zichzelf en hun team halen. eduScrum is een cocreatief en (pro)actief proces. Dat maakt onderwijs voor alle betrokkenen werkelijk de moeite waard!

eduScrum maakt het de leerlingen niet "makkelijk". eduScrum is transparant voor de leerlingen en de teams. Wij willen met eduScrum het beste uit de leerlingen halen.

Iedereen wil graag leren! Naar school moeten gaan is niet leuk, op vaste tijden.

We willen allemaal ruimte en vrijheid! Geen vrijblijvendheid! Eigenlijk spelenderwijs leren in vrijheid. Dat moet wel in bepaalde kaders.

eduScrum is een middel om dit te creëren. Het geeft hun eigenaarschap over hun eigen leerproces. De leraren bepalen het WAT - De leerlingen teams bepalen HOE ze willen leren. Belangrijk hierbij is dat de leraren het WAAROM uitleggen van een opdracht.

De leraar zorgt voor een ruimte waar leerlingen veilig zijn, waar iedereen zich op zijn gemak voelt en met respect behandeld wordt.

Kinderen voelen feilloos aan als ze met respect behandeld worden.

In een klas die met eduScrum werkt, zie je kleine teams die uit zichzelf aan het werk gaan. Ze hangen hun scrumbord aan de muur, houden staand een kort overleg, verhangen de post-itjes en gaan aan de slag. Leerlingen werken zelfstandig, zelforganiserend en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen werk en dat van hun teamgenoten. Ze krijgen steeds meer plezier in het vak, werken de stof sneller door en halen betere resultaten. Al werkend ontwikkelen ze belangrijke competenties als plannen, afspraken nakomen, reflecteren en feedback geven.

eduScrum zorgt er bovendien voor dat jongeren een positieve persoonlijke ontwikkeling doormaken. In hun cocreatief en (pro)actief team worden ze gewaardeerd om hun kwaliteiten en ervaren ze dat ze er bij horen en nodig zijn. Dat sterkt op een gezonde manier hun vertrouwen in elkaar en in zichzelf. Omdat eduScrum uitgaat van oneindige mogelijkheden tot verbeteringen, ontwikkelen ze een positieve, toekomstgerichte mindset.

Voor jongeren van nu zijn zelfvertrouwen, team competenties en een positieve mindset belangrijker dan ooit. In een sterk vergrijzende samenleving wordt van jongeren veel verwacht. Wereldwijd worden ze geconfronteerd met crises op allerlei fronten. eduScrum stimuleert hen zich te ontwikkelen tot complete mensen die een betekenisvol deel van en voor hun team kunnen zijn. Zo rust eduScrum hen toe om samen met anderen een positieve bijdrage aan een betere wereld te kunnen leveren. Zeker ook zijn de 21 ste eeuw vaardigheden in eduScrum op een natuurlijke en vanzelfsprekende manier geïntegreerd.

Het geeft ons veel voldoening om hieraan bij te dragen door eduScrum te blijven verbeteren.