Wat is eduScrum

Wat is eduScrum?

eduScrum is een bewerking van Scrum voor alle vormen van onderwijs.

eduScrum can give you wings!

But when you don’t explain the WHY

you can’t fly.

eduScrum is een actieve samenwerkingsvorm, waarmee leerlingen in teams opdrachten maken volgens een vast ritme. Zij plannen en bepalen zelf hun activiteiten en houden de  voortgang bij. De leraar 'bepaalt' de opdrachten, coacht en geeft raad.

eduScrum zet onderwijs op zijn kop!

Van leraar-gestuurd onderwijs naar door leerlingen gestuurd & georganiseerd onderwijs.

Met eduScrum worden de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces, met als gevolg intrinsieke motivatie, plezier, persoonlijke groei en betere resultaten.

De leraar bepaalt het WAAROM en het WAT,  de leerlingen het HOE.

Een grensverleggende manier van onderwijs, waar gepersonaliseerd leren een zeer belangrijke rol heeft, net als de 4 C's: Creativity, Collaboration, Communication & Critical thinking.

Samenwerking die je vleugels geeft

Scrum

Scrum is een goed uitgewerkte methodiek om mensen intensief, plezierig en met veel resultaat te laten samenwerken. Scrum is ontwikkeld in de IT wereld als antwoord op schijnbaar onbeheersbaar complexe IT projecten. In de IT is Scrum booming: steeds meer hele grote bedrijven werken met Scrum. Ook andere sectoren gaan over tot Scrum. De opbrengsten zijn overal enorm: snelheid, werkplezier en resultaten nemen direct toe.

eduScrum

eduScrum maakt gebruik van de krachtige ceremonies, rollen en instrumenten van Scrum. eduScrum is een raamwerk voor een cocreatief proces en begeleiding. Zo geeft het eigen scrumbord 'de flap' leerlingen overzicht en structuur, waardoor het groepswerk transparant wordt. De stand-up waarmee elke les begint, zorgt voor focus en binding en geeft zin om aan het werk te gaan. De retrospectives helpen leerlingen om samen hun manier van werken telkens weer te verbeteren. Niet alleen qua vakinhoud maar ze worden zich bewust van hun eigen kwaliteiten. Dat draagt heel veel bij aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Telkens weer een stapje beter.....

eduScrum is easy, but hard to implement

Pedagogische laag

In eduScrum staat leren centraal: effectiever en efficiënter leren, beter leren samenwerken, jezelf beter leren kennen. eduScrum heeft daarom een extra eigen ceremonie: teams vormen op basis van aanvullende kwaliteiten. Ook zijn eigen instrumenten ontwikkeld, die jongeren aanspreken en uitdagen. Daarmee legt eduScrum een krachtige pedagogische laag onder Scrum.

Opbrengsten

De opbrengsten van eduScrum zijn vergelijkbaar met die van Scrum. Deze manier van cocreatief samenwerken genereert plezier, energie en verantwoordelijkheid; het werk is sneller af; de resultaten zijn beter. Ze leren dat je met elkaar meer kan bereiken. Daarnaast maken leerlingen als vanzelf een positieve persoonlijke ontwikkeling door.

Waarom werkt eduScrum?

Omdat je met eduScrum het 'Eigenaarschap" bij de leerlingen kunt leggen en aan de teams kunt geven. 'Eigenaarschap' is het geheim van eduScrum. De leerlingen bepalen hun eigen leerproces! De leraar bepaalt wat leerlingen "moeten" leren. De leraar en de klas zijn een team! Samen en met elkaar gaan ze ervoor. Ze leren en delen informatie met elkaar!

De eduScrumgids: "de regels van het spel"

De eduScrumgids kun je hier downloaden.

Meer info over eduScrum vind je bij Titels en Links